Formanden og bestyrelsen tegner foreningen udad til, og er dem der sikre foreningens vedtægter overholdt.

Formanden er berettiget til på foreningens og bestyrelsens vegne, at handle ved sager, der er af hastende karakter.

Formanden skal umiddelbart herefter orientere bestyrelsen om handlingen, der sikre, at der på det kommende bestyrelsesmøde 

uddyber handlingen yderligt.

Der afholdes 2 bestyrelsesmøder om året, ud over det i forbindelse med den årlige generalforsamling.