Formandens beretning 29-04-2023

Falck Camping Club

 

Nu er det 13. gang der afholdes generalforsamling i foreningen.

Foreningen vil gerne takke for bidraget til klubben, fra velfærd.

Vi har haft et godt år, hvor vi har haft en tilgang, af 4 nye medlemmer, som også deltager i foreningens arrangementer, hvilket er med til at give grobund for en yderlig tilgang af medlemmer, vi ligger stødt omkring de 30 medlemmer.

Vi ønsker de nye, meget velkommen, altid dejligt, at se nye kollegaer. Og vi fortsætter med at nye kan melde sig til vores træf igen i år, før de melder sig ind, så kan se hvad der, foregår.

Ingen foreninger uden problemer, vores er dog ikke de største, men foreningen mangler opbagning fra børnefamilierne, dem er der ikke nogen af, og vi ville heller end gerne have dem med i foreningen.

Der har været et par henvendelser fra nogen, omkring foreningen, hvor de mente at det var en gammelmandsforening, ældre medlemmer, veteraner. Ja det er også rigtigt, men vi har svært ved at lave arrangementer for børn som ikke er der.

Så der skal herfra lyde em meget stor opfordring, om at børnefamilier melder sig til vores træf, for på den måde at vi kan tilpasse vores arrangementer, så kom ud af busken, vi står med åbne arme.

Der skal lyde en meget stor tak til Anton og Britta, for deres arbejde og støtte om foreningen og i bestyrelsen, Anton har valgt at træde ud af bestyrelsen, da hans helbred ikke er det bedste.

Der skal også lyde en tak til Jan Mertz, for arbejdet med vores hjemmeside, samt Annette Skov, for hendes ihærdige arbejde med at arrangerer foreningens ture, foreningens referent og Facebook administrator

Der har været følgende træf:

  1. april – 1. maj Åbyskov 8 vogne med besøg på Thurø bryghus
  1. – 22. maj Farsø camping 7 vogne Guidet rundtur ved Bjørn og Erik og kaffe på Svinkløv Badehotel, en stor succes.
  1. – 12. juni Reersø Camping. 5 vogne det blev et træf, hvor vi ikke kunne komme ud fra Campingpladsen, næsten da, der var TourDeStorebælt, men vi hyggede dog alligevel, med dejligt smørrebrød fra Kroen.
  1. – 28. august Svendborgsund camping 5 vogne, med besøg på Langelandsfortet, ved Janne Mertz

Vi mødtes 1. oktober i Friedrichstad i Tyskland, 8 vogne, hvor vi var på kanalrundfart i byen og hvor vi var rundt i området, bl.a. i Husum, hvor vi så tidevandet ebbe ud, og så byen, fantastisk hyggeligt.

Den 5. oktober kørte alle mod nord, hvor Ballum camping blev besøgt med 12 vogne, her var der Wellness for damernes fødder ved Annette Skov og ølsmagning ved Bjørn Nielsen, øllet kom fra Thisted Bryghus, og turen blev kronet med sort sol, hvor vi sagde godnat til de store stæreflokke.

Programmet i år ser ud som følger:

Første træf i 2023 er 4. – 7. maj

På Vig Camping mellem Holbæk og Nykøbing S, med standerhejsning fredag kl.: 18:00

Arrangeret af Anton.

Lørdag besøg i Oplevelsescenteret Nyvang, hvor der er live-teater hvor temaet er ”besættelsen”, der kommer skuespiller fra Tyskland, og det er muligt at vi kan blive indlemmet i det totalteater.

Andet træf bliver 15. – 18. juni

På DCU Kollund, med besøg i urtehaven ved Gråsten slot, samt evt. besøg i slotskirke.

Tredje træf bliver 10. – 13. august

På DCU Åbyskov og med Falckdag på Egeskov

Med stegt flæsk og persillesovs ved John Albrektsen

Fjerde træf 17. – 20 august

På DCU Viborg, med udflugt til Mønsted Kalkgruber med guide.

En tur i Viborg domkirke kan anbefales.

Årets sidste tur 18. – 24. september Løvfaldstræf

Sandkås camping, hvor der vil være en rundtur på Bornholm, som er arrangeret af Gert fra Falck Rønne. Her er der mange muligheder, også på egen hånd, men der påtænkes et besøg i Ekkodalhuset, hvor man kan få Danmarks mest omtalte tartelet ”Joans Genlyds Tarteletter”.

Og her på falderebet:

SÅ HVIS der er nogen derude, der kunne tænke sig at være med, så kontakt os, meld Jer til et træf og oplev ved selvsyn, hvad vi er for nogen og vi ser gerne at der er børnefamilier der kommer, der er så mange legetanter og onkler i klubben, så børnene kommer ikke til at kede sig.

Så med disse ord vil jeg slutte beretningen.

 

 

Falck Camping Clubs Generalforsamling

Lørdag den, 7. Maj 2022

i DGI Huset Vejle

 

Kl: 09:00 -10:00

Tilstede: Flemming (Journalist), Martin, Marian, Sonny, Helle, Thomas, Flemming Lindhof (Personaleforeningen), Karsten Falk (Velfærd),
Michael Wendt, Erik Møller, Michael Bagger, Janne Mertz, Jan Mertz
Carlo Skov, Annette Skov (Falck Camping Club)

Dagsorden:

1. Valg af dirigent. Flemming Lindhoff er foreslået. Valgt

2. Valg af 2 stemmetæller – Ikke nødvendigt.
3. Formandens beretning. Godkendt.
4. Fremlæggelse af revideret regnskab v/ Michael Wendt. Godkendt.
5. Indkomne forslag: ingen indkomne forslag

 

6. Valg til bestyrelsen:

Carlo Skov, modtager genvalg - valgt
Michael Wendt, modtager ikke genvalg
Erik Møller, modtager genvalg – valgt
Michael Bagger er valgt

 

7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelse – 1 årlige valg, bestyrelsen foreslår:
Michael Bagger modtager genvalg – er valgt til bestyrelsen
Bjørn Nielsen modtager genvalg – valgt
Michael Wendt er valgt
8. Valg af revisor for 2 år. Bestyrelsen foreslår Michael Høstrup
9.Valg af 1 revisor suppleant 1 årlige valg – Jørgen Laurberg Jensen er valgt
10. Eventuelt: Ingen punkter

 

 

Mødet slut kl. 09.20

På bestyrelsens vegne

Annette Skov
referent