Ændringer i vedtægterne kan kun ske på generalforsamlingen. Almindeligt stemmeflertal er afgørende.

Skriftlig afstemning på generalforsamlingen kan finde sted, hvis en begæring derom fremføres.