Falck Camping Clubs regnskabsår går fra 1. januar til 31. december. Regnskabet revideres af foreningens revisor, som vælges på den ordinære generalforsamling.

Det første år finder vi en uvildig evt. betaler vi os fra det.

Kassereren er ansvarlig overfor bestyrelsen og bestyre regnskab med de indtægter og udgifter der er.

Regnskabet er revideret op til en generalforsamling og i underskrevet stand.

På generalforsamlingen har de fremmødte krav på et årsregnskab.