Beslutning om Falck Camping Clubs opløsning kan kun træffes på Personaleforeningens generalforsamling.

Til vedtagelse af foreningens opløsning kræves 2/3 af de fremmødte stemmer derfor.

Generalforsamlingen træffer samtidig beslutning om foreningens likvidation og anvendelse af den evt. formue der kan gå til velfærdsudvalget.

Vedtægterne er vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling torsdag den, 29. april 2010 i Kollund. 

Tilpasset i forbindelse med den ordinære generalforsamling den 09. april 2011 i Nyk. M.