Valg til bestyrelsen sker hvert år i april måned på foreningens ordinære generalforsamling.

Skriftlig afstemning kan finde sted, hvis en begæring herom fremføres.

Bestyrelsesmedlemmerne vælges på den ordinære generalforsamling med henholdsvis 3 på lige år og 2 på ulige år.